środa, 30 września 2020

Matematyka w architekturze

Proste równoległe, proste prostopadłe i inne krawędzie przewijały się w oglądanych przez uczestników budowlach. Różnorodność greckiej architektury, od starożytności po czasy współczesne, wywarła na dzieciach ogromne wrażenie. Szukali i porównywali obiekty w Polsce i Grecji. Niektóre rozwiązania poznali ze szkolnych podręczników. Wszyscy jednogłośnie potwierdzili fakt, że matematyka jest królową nauk.